Kontakt

Inspirace Zlín z.s.

Mgr. Věra Stojar, předsedkyně

sídlo: Bří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín

kancelář: Santražiny 753, 760 01 Zlín

+420 603 94 88 92

info@inspiracezlin.eu